* * *


Dr Anders Nyström

 

Tryck här så kan du se resten av vår hemsida med hjälp av flikar!

 

Dr Anders Nyström är specialist i allmänmedicin samt disputerad vid Karolinska institutet och specialist i barnkirurgi och i thoraxkirurgi. Anders har tidigare arbetat många år med hjärtsjukvård inklusive barnhjärtkirurgi vid bl.a. SUS Lund och som barnläkare (barnkirurg) vid bl.a. Astrid Lindgrens Barnsjukhus/St Görans Barnsjukhus i Stockholm samt vid Childrens Hospital Great Ormond Street i London. Anders har även tjänstgjort som glesbygdsläkare i norra Skandinavien och vid Försvarsmakten via Livgardets sjukvårdsenhet för utlandstjänstgöring.

Vår mottagningssköterska Birgitta är specialistsjuksköterska med mycket bred erfarenhet som mottagningssköterska från bl.a. allmänmedicin vid Curakliniken samt från hjärtmottagningen vid Capio Citykliniken i Lund, är utbildad barnmorska och har även arbetat med rådgivning och triagering.

Vår medicinska sekreterare Marie har lång erfarenhet som medicinsk sekreterare från bl.a. Limhamn Vårdcentral. Marie ansvara för remisshantering och för vår medicinska dokumentation inklusive brev och mailbesked till våra patienter. Marie arbetar för flera av Curaklinikens mottagningar.

___________

senaste uppdatering av hemsidan 2020-07-01
____________

 

Den akademiska forskning som utförts vid Avdelningen för Kvinnor och Barns Hälsa vid Karolinska institutet och vid Department of Zoology, University of Oxford, UK, finansierades av Barncancerfonden

Publicerade vetenskapliga artiklar i i Nature Genetics respektive European Journal of Pediatrics

Mångårig redaktör för ämnesområdet vid European Journal of Pediatrics

Mottagningen stöder Läkare utan gränser, Rotarys Läkarbank för vaccination i Afrika (Jeepdoktorn i Kenya) och Internationella Röda Korset IFCR och ICRC samt Svenska Försvarsmaktens sjukvårdsenhet vid Livgardet, Kungsängen i dessas humanitära arbete

 

_______________________

 


- - - - - - - MOTTAGNINGENS ÖPPETTIDER - - - - - - -

- - - - - - endast förbokade läkarbesök - - - - - -


udda veckor: måndag - torsdag kl 07:45 - 15:00

jämna veckor: - tisdag --- fredag kl 07:45 - 15:00


Mottagningen semesterstängd t.o.m. 10/8

_______________________

 

Tidsbokningen via Curaklinikens reception är alltid öppen som vanligt även då mottagningen är stängd

 

- - - Välkommen! - - -

_______________________

 

om Du har medicinska frågor eller besvär som ej kan vänta tills en ledig tid finns att boka vid mottagningen hänvisas till respektive
hälsovalsmottagning ("vårdcentral") / Jourcentral där Du är listad i Hälsoval Skåne

 

_______________________
Tryck här så kan du se resten av vår hemsida med hjälp av flikar!

 

_______________________

 

 

Mottagningen är tyvärr fullbokad av patienter som går på återkommande medicinska kontroller och behandlingar för olika sjukdomar eller återkommande regelbundna kontroller av annan medicinsk orsak. För vissa besvär och orsaker finns dock möjlighet att boka en läkartid även om Du ej tidigare varit patient vid mottagningen - se nedan.


Om Du varit på läkarbesök vid mottagningen tidigare för återkommande medicinska kontroller eller behandlingar är Du välkommen att boka en ny läkartid på samma sätt som tidigare via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon.

Om Du har en pågående behandling eller medicinering skall Du ha genomfört en läkarkontroll hos oss senaste 2 åren för att boka en ny läkartid hos oss.

Om Du ej har en pågående behandling behöver Du naturligtvis ej ha gjort ett läkarbesök senaste 2 åren för att boka en läkartid /konsultation hos Anders Nyström men förutsättningen är att Du tidigare varit patient vid mottagningen.

 

Även om Du ej tidigare varit patient vid mottagningen kan Du boka läkartider för följande bokningsorsaker vid mottagningen - Du behöver då ej varit patient tidigare vid mottagningen:

- Läkartider för Barn (< 18 år) oberoende av besöksorsak

- Hälsokontroll inkluderar ett läkarsamtal om din hälsa - se nedan.

- Prostatakontroll - boka tid för Hälsokontroll enligt Cura Grön - se vår hemsida med flikar för ytterligare information om prostatakontroll

- Läkartider för bedömningar av Pigmenterade hudförändringar (leverfläckar)

- Läkartider för bedömning av ev Demens eller Minnesstörning

- Läkartider för bedömning av Nageltrång inför ev operation enligt König

- Läkartider för bedömning av åderbråck eller ådernät inför ev operation eller injektionsbehandling.

- Läkartider för bedömning inför önskan om manlig sterilisering genom operation med vasectomi

- Läkartider för bedömning inför en ev manlig traditionell / rituell circumcitio

- Läkartider för olika typer av Medicìnska Intyg

Läkarbesök för dessa bokningsorsaker påverkar i de flesta fall ej vårt ekononiska årstak i avtalet med Region Skåne negativt varför vi kan ta emot nya patienter för dessa bokningsorsaker.

 

Vid vår hälsokontroll ( = vetenskaplig benämning; opportunistisk medicinsk screening) tas alltid ett EKG för att kontrollera hjärtats hälsoläge och görs alltid en dynamisk spiromertri för att kontrollera lungornas hälsolägen. Ett stort antal utvalda blodprover med betydelse för din hälsa kontrolleras.
Resultatet av undersökningarna medför en medicinsk screening för de relativt vanliga sjukdomar som idag går att hitta innan man får symtom och där etablerad behandling finns och där det har betydelse att behandlingen startar tidigt.

Några av dessa sjukdomar är;

- Förmaksflimmer (allvarlig hjärtrytmrubbning)

- KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

- FH (Familjär Hyperkolesterolemi med förhöjda kolesyerolvärden

- Typ 2 Diabetes

- Hypertoni (högt blodtryck)

- Prostatasjukdom (begynnande prostatacancer)

- Tjocktarmssjukdom (begynnande tjocktarmscancer)

Syster Birgitta genomför undersökningarna och Dr Anders Nyström går igenom resultatet vid besöket.

Skulle ytterligare undersökningar eller behandlingar vara nödvändiga hjälper vi till med detta.

Vi utnyttjar ett privat Ackrediterat lab (Unilab) för blodprovsanalyserna för att få bästa möjliga kvalite och service.

 

Även företag kan boka hälsokontroller för sina medarbetare hos oss.
För ytterligare information om hälsokontroller för företags medarbetare kontakta oss via mail till anders.nystrom@curakliniken.se eller på mobil 0722-00 13 82 via SMS så ringer Anders eller Birgitta tillbaka.
Ange önskat tele nr vi skall ringa tillbaka på och lämplig tidpunkt när vi kan ringa tillbaka.

 

Bokning av Hälsokontroll för privatperson görs via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon. Du behöver ej ha varit patient tidigare vid mottagningen för att boka tid för en hälsokontroll.

 

Om Du är osäker på om Du kan boka en läkartid eller undersökning vid mottagningen är Du alltid välkommen att ringa Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " för information och rådgivning. Om det är svårt att komma fram via reception/vx går det alltid att få kontakt via klinikens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon.

 

__________

 

Hälsoval Skåne

Curaklinikens läkare är inte och kan inte var anslutna till "Hälsoval Skåne". Det betyder att det inte går att som vuxen vara listad i Hälsoval Skåne vid någon av Curaklinikens mottagningar.

Alla Curaklinikens patienter är listade vid någon vårdcentral eller vid någon annan Hälsovalsmottagning sedan 2009.

Vår läkarmottagning vid Curakliniken skall ses som ett komplement till Regionens Hälsovalsmottagningar och Specialistmottagningar.

Vid vår mottagning får Du träffa en disputerad trippelspecialistläkare för 200:-. Vid Region Skånes läkarmottagningar får Du betala 300:- för ett besök hos en enkelspecialistläkare och vi garantera dessutom att Du alltid får träffar en och samma läkare!

Hälsovalet innebär att alla invånare är listade vid någon Hälsovalsenhet (vårdcentral). Även om man var patient vid Curakliniken före 2009 så blev man listad vid en Hälsovalsenhet (Vårdcentral).

Hälsovalsenheten där Du är listad får ekonomisk ersättning fortlöpande varje år för Dig vare sig Du söker vård vid enheten eller ej. Vårdenheten garanterar Dig tillgång till allmänläkarspecialist dagtid och jourtid på kvällar och helgdagar. Vårdenheten där Du är listad har även fått ersättning för Dig så att du får tillgång till sjukgymnast, psykolog, kurator, Kbt-terapeut och arbetsterapeut. För att Du skall kunna utnyttja dessa resurser vid den vårdcentral ("Hälsovalsenhet") där Du är listad hjälper vi gärna till med en remiss till dessa enheter vid din listade hälsovalsenhet eller till någon annan privat enhet med motsvarande resurser.

Curaklinikens småskaliga privata hälso- och sjukvårdsverksamhet har fortsatt oförändrad sedan mer än 30 år och även efter att Hälsovalsystemet infördes för 9 år sedan (2009) i den då 10 år gamla Region Skåne.

Vid Region Skånes läkarmottagningar skall man sedan Hälsovalet 2009 välja med fötterna - oss ska man välja med sin hjärna, hjärta eller själ!

Välkomna!

 

_______

 

Datorerna och sekretessen

Vi har ett eget datoriserat journalsystem. Detta då Region Skåne ej medger oss tillgång till Regionens datajournalsystem (PMO) för offentligt driven familjeläkarvård (primärvård) i Region Skåne.

Journalkopior från vår mottagning lämnas bara ut efter skriftligt eller muntligt godkännande av patienten.

 

_________

 

Mottagningen stöder aktivt:

- Läkare utan gränser i dess humanitära arbete

- Internationella Röda Korset ICFR och ICRC i dess arbete

- Svensk Rotarys Läkarbank med vaccinationer i Afrika (Jeepdoktorn i Kenya)

- Svenska Försvarsmaktens sjukvårdsenhet vid Livgardet, Kungsängen

 

_______

 

© Mångfald av innehållet på denna websida - helt eller delvis - är enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk förbjuden utan Anders Nyströms medgivande. Förbudet gäller alla former av mångfald såsom genom kopiering, tryckning, duplicering, stencilering och tekniska upptagningar.