Dr Anders Nyström

Dr Anders Nyström

 

Dr Anders Nyström är specialist i allmänmedicin samt disputerad vid Karolinska institutet och specialist i barnkirurgi och i thoraxkirurgi. Anders har tidigare arbetat många år med hjärtsjukvård inklusive barnhjärtkirurgi vid bl.a. SUS Lund och som barnläkare (barnkirurg) vid bl.a. Astrid Lindgrens Barnsjukhus/St Görans Barnsjukhus i Stockholm och vid Childrens Hospital Great Ormond Street i London. Anders har även tjänstgjort som glesbygdsläkare i norra Skandinavien i perioder och vid Försvarsmakten via Livgardets sjukvårdsenhet för utlandstjänstgöring.

Vår mottagningssköterska Ann Britt Nilsson har många års erfarenhet från både barn och vuxna patienter. Både vid Curakliniken och från många andra typer av läkarmottagningar med blodprovstagning och laboratorieundersökningar, provsvarshanteringar, EKG-undersökningar, Spirometri-undersökningar, operationer, öronsjukvård, omläggningar och rådgivning.

____________

senaste uppdatering av hemsidan 2017-10-20
____________

 

Influensavaccin

Vaccin för vinterns beräknade dominerande influensastam finns för vaccination på mottagningen. Sitt ner i väntrummet när Du kommer och fyll en vaccinationsregistrering så vaccinerar Ann Britt eller Anders mellan de bokade patienterna.

Influencavaccination för mottagningen patienter erbjuds utan förbokning de dagar mottagningen är öppen. Influensavaccination kan även ske i samband med bokade läkarbesök för annan orsak.

Alla mantalskrivna i Region Skåne som har fyllt 65 år får gratis vaccination. Gratis även för vissa riskgrupper så som kronisk lungsjukdom, hjärtsjukdom, svår diabetes, svår fetma, gravida i andra och tredje trimestern. Annars kostar vaccinationen 150 kronor.

 

_______

 

Barnläkarmottagning

"Nya" barnfamiljer liksom barn och familjer som tidigare besökt mottagningen är alltid välkomna att boka tid för en planerad medicinsk läkarkontroll. Nyfödda och större barn är lika välkomna. Dr Anders Nyström har lång erfarenhet som barnläkare både för det nyfödda barnet och för det lite större barnet och för ungdomar. Tidigare läkar- eller BVC-kontakt vid Curakliniken ej nödvändigt för att boka en läkartid för barn eller ungdomar vid Dr Anders Nyströms mottagning!

 

________

 

Hudförändringar

 

Vill du som vuxen kontrollera om du har hudförändringar som behöver tas bort?

Boka Då en läkartid hos oss för en bedömning!

 

Vi kan därefter operera bort hudförändringar om det visar sig nödvändigt.

 

___________

 

TBE Vaccinationsskydd

 

Vill du ha fullt vaccinationsskydd mot TBE (Fästingorsakad hjärnhinneinflammation) till nästa sommar ?

Boka då tid för TBE-vaccination hos oss !

 

--------------

 

Hjärtflimmer (förmakdflimmer)

 

Vill du som vuxen kontrollera om du har hjärtflimmer (förmaksflimmer) utan att Du har symtom? Eller andra ev sjukdomar utan symtom?

Boka Då en hälsokontroll hos oss !

 

_________

 

Önskan att bli patient vid Läkarmottagningen

Om Du önskar bli patient vid mottagningen kan du lämna en intresseanmälan - se under rubrik Ny patient nedan.
 

Om Du tidigare varit patient vid mottagningen är Du alltid välkommen att boka en läkarkonsultation vid behov via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " eller via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 "

 

Betalning för konsultationer kan nu även ske via Swish (Swishnummer 1235275243) förutom via kort eller kontanter. Betala gärna via Swish eller kort.

 

 

_______________________

 


Mottagningens öppettider för patientbesök

- - - - - - endast förbokade läkarbesök - - - - - -

** jämna veckor: måndag - torsdag kl 07:45 - 15:00 *

*** udda veckor: - tisdag - - fredag kl 07:45 - 15:00 *

 

_______________________


- Patientmottagningen är stängd -

- - - v 49 - - -

- - för medicinska bedömningar som ej kan vänta under stängningen hänvisas till respektive - -
- - - hälsovalsmottagning ("vårdcentral") där man är listad i Hälsoval Skåne - -


 

____________

 

Viktiga telefonnummer

akut livshotande tillstånd: 112
sjukvårdsrådgivningen: 1177
Sjukvårdsrådgivning från utlandet: + 46 771 11 77 00

 

____________

 

Bokning av läkartider / önskemål om receptförnyelser / kontakt med mottagningen:

Kan endast ske genom att lämna meddelande via mottagningens kontaktformulär " vår kontaktsida " eller via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 .


Bokning av läkartid

För bokning av läkartider se ovan. Om Du tror att Ditt besök kommer att vara tidskrävande eller om Du har en lista på flera olika medicinska problem och mer än 20 min behövs för besöket meddela detta i samband med bokningen så Du får två tider bokade efter varandra eller besöket uppdelat på två separata tider.

Receptförnyelse

Receptförnyelser utan läkarbesök kan endast ske av läkemedel som tidigare och senast för 1 år sedan ordinerats eller förnyats vid mottagningen. I annat fall måste en läkarkonsultation på mottagningen bokas för en förnyad bedömning av ordinationen.

Önskemål om receptförnyelse skall meddelas mottagningen via kontaktformulär vår kontaktsida eller via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 - redan då sista uttaget genomförts på Apoteket på recept med flera uttag - . Detta för att garantera att ingen patient står utan läkemedel pga att man glömt meddela mottagningen att sista uttaget gjorts. Detta är speciellt viktigt då mottagningen ej är öppen alla årets dagar / veckor. (Kontaktformuläret öppnas genom att klicka på den blå texten kontaktformulär)

Preparatets namn, tablettstyrka, tidigare förskrivet antal tabletter och ev förmån måste anges vid en receptförnyelse utan läkarbesök. Det tidigare e-receptet förnyas då med samma antal uttag och samma antal tabletter samt samma förmåner som det föregående receptet. Om en ändring av den tidigare ordinationen önskas måste en läkarkonsultation på mottagningen bokas. (Detta för att inga felsktiga / skadliga läkemedelsordinationer skall uppstå.)

 

____________

 

Telefonkontakt

Vi kan tyvärr ej ta emot inkommande telefonsamtal direkt till mottagningen under pågående patientarbete. Detta för att var och en som söker vård skall få tid att beskriva sina besvären och erhålla behandling så säkert och effektivt som möjligt.

Meddelanden kan därför istället lämnas via mottagningens kontaktformulär " vår kontaktsida " elle via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00.

 

____________

 

Återbud

Det är viktigt att Du meddelar eventuellt återbud så fort som möjligt så att annan patient kan ta den aktuella tiden.

Avbokning görs via mottagningens " vår kontaktsida " eller via Curaklinikens reception 040 - 98 70 00.

Ej avbokad tid inom 24 tim kommer att debiteras.

 

____________

 

Patientavgiften

Patientavgiften är 200:- och betalas i samband med besöket. Betala gärna med kort eller via Swishnummer 1235275243.

Frikort gäller.

Elektroniskt recept är gratis.

Enbart besäk hos vår mottagningssköterska är gratis.

Frikortssystemet gäller vid mottagningen. Patientavgiften Du betalar ger rätt till "Frikort". När Du har betalat 1100 kronor för sjukvård registrerad på ett s.k. "Högkostnadskort" så medför "Frikort" att Du ej behöver betala några ytterligare patientavgifter för Din sjukvård fram tills det gått 12 månader från det första besöket som registrerats på "Högkostnadskortet". Säg till vid besöket om Du önskar besöket registrerat på "Högkostnadskort" eller om Du har "Frikort".

 

____________

 

Ny patient

Nya patienter vuxna

Nya patienter vuxna (fr.o.m. 18 år) kommer att tas emot i mån av utrymme. Intresseanmälan med kontaktuppgifter (namn; personnr; adress; mobil- o tele-nr e-mailadress) kan lämnas via mottagningens kontaktformulär " vår kontaktsida " eller via Curaklinikens vx 040-98 70 00

Kallelse för en första bedömning kommer därefter att ske så snart ytterligare patientutrymme finns för det du önskar bedömning av.

Nya patienter barn

Läkartider för barn (<18 år) kan bokas utan att barnet tidigare haft läkarkontakt vid Curakliniken och utan någon föregående intresseanmälan. Bokning av läkartid för barn sker via Curaklinikens reception 040 - 98 70 00 eller genom önskemål om läkartid via mottagningens " vår kontaktsida " - se ovan.

 

____________

 

Beskrivning av Läkarmottagningen

Mottagningen är öppen för alla åldersgrupper och för alla medicinska problem. Har du ej varit patient vid mottagningen tidigare kan du söka med remiss från annan läkare. Du kan söka för en medicinsk bedömning och vård inom allmänmedicin (exempelvis typ 2 diabetes, högt blodtryck, rubbningar i ämnesomsättningen, hjärtsjukdom, lungsjukdom, astma, KOL, allergi, eksem, hudförändringar, hudbesvär, led- eller muskelsjukdom, långvarig svår smärta, ångest, oro, nedstämdhet, etc). Du kan även söka för en mer specifik bedömning eller vård inom thoraxkirurgi (hjärt- , lung- och bröstkorgens kirurgiska sjukdomar), barnkirurgi (exempelvis uppföljning och kontroll av medfödda sjukdomar och uppföljning och kontroll av barnolycksfall) eller inom allmänkirurgi (exempelvis oklara hudförändringar som behöver tas bort eller för tarm- och buksjukdomar som utreds och/eller behandlas med kirurgisk teknik inklusive gastroskopi eller coloskopi. Det kan även gälla exempelvis handens sjukdomar som behandlas kirurgiskt eller som behandlas med lokal kortisoninjektion). Om den medicinsk bedömningen visar att en mer omfattande vård eller utredning blir nödvändig samarbetar vi med andra specialistkliniker och sjukhus utan onödiga väntetider.

Läkarmottagningen skall ses som ett komplement till den vårdcentral ("Hälsovalsenhet") där Du är listad. V.g. se nedan under rubrik Hälsoval Skåne .

För närvarande är mottagningen fullbokad enligt vårt avtal med Region Skåne. Du kan lämna en intresseanmälan enligt " Ny patient " ovan om Du önskar bli patient. Kallelse till inskrivningssamtal kommer därefter att ske så snart ytterligare patientutrymme finns vid mottagningen.

Du är alltid välkommen om du har en privat sjukförsäkring eller som helprivat patient eller via din anställning/företag utanför vårt sjukvårdsavtal med Region Skåne. Om du har en privat sjukförsäkring så måste Du själv först kontrollera i villkoren för din privata sjukförsäkring om försäkringsvillkoren kräver remiss från annan läkare eller ej. Som anställd måste Du först kontrollera med din arbetsgivare att Du får ersättning för kostnaden för undersökningar. Konsultationskostnaden som försäkringspatient / helprivat patient / företagsbetalande patient är 1500:-.

Helprivat patient är Du om Du t.ex. är utvandrad svensk som ej längre är med i den svenska skjukvårdsförsäkringen och saknar EU-sjukvårdskort eller om Du ej har svenskt medborgarskap eller av något annat skäl önskar en medicinsk bedömning eller vård helprivat.

Vi samarbetar med de flesta privata sjukvårdsförsäkringsbolag.

Om Du har en mer specifik medicinsk fråga kan Du alltid begära en remiss till vår mottagning från din vårdcentral ("Hälsovalsmottagning") eller från annan specialistmottagning. Det kan till exempel vara för en fördjupad allmänmedicinsk bedömning eller för en bedömning inom barnkirurgi, thoraxkirurgi eller allmänkirurgi enligt exempel på sjukdomar beskrivna ovan i första stycket under rubriken Beskrivning av Läkarmottagningen.

Alla typer av läkarintyg utfärdas inkl de som kräver specialistkompetens i allmänmedicin, thoraxkirurgi och barnkirurgi. Se nedan beträffande arvode vid olika intyg.

Hälsoundersökning kan utföras enligt mottagningens tidigare rutiner och bokas via " vår kontaktsida " eller via Receptionen på telefon 040 - 98 70 00. Tidigare läkarbesök vid mottagningen är ej nödvändigt för att genomgå en hälsoundersökning. Även företag kan boka hälsoundersökningar för sin personal. En hälsoundersökning hos oss inkluderar läkarbesök, EKG, blodtryck, Prover och Spirometri (luftflödesmätning lungor). Tjocktarmsundersökning (Coloskopi) liksom undersökning av kroppspulsådern erbjuds om man så önskar. Ett uppföljande läkarbesök erbjuds alltid vid en hälsoundersökning. Resultatet av undersökningarna meddelas i samband med mottagningsbesöket och via brev eller mail enligt Ditt önskemål vid besöket.

 

____________

 

Akuta problem

Mottagningen har inga möjligheter att ta emot medicinska akutfall med omfattande andningspåverkan, cirkulationspåverkan eller större sårskador, etc.

Mottagningens inriktning är bokade tider för planerade besök, planerade medicinska kontroller och undersökningar. Ingen akutmottagning finns.

Möjlighet till besök med kort varsel (akuta tider) är begränsad till 2 - 4 läkartider /dag - vissa dagar tar dessa tider slut - vi hänvisar då till respektive Hälsovalsenhet där Du är "listad".

Inga besök kan ske utan föregående tidbokning.

 

____________

 

Återbesök och långvariga behandlingar

Vid långvariga behandlingar som t.ex vid diabetes, högt blodtryck, rubbningar i ämnesomsättningen, hjärtsjukdom, lungsjukdom, led- eller muskelsjukdom, långvarig svår smärta, ångest, oro, nedstämdhet, etc bör Du komma på återbesök regelbundet. Du får själv boka återbesökstid via receptionen enligt förslag på tidpunkt i samband med genomförd läkarkontroll vid långvariga behandlingar.

Högt blodtryck kontrollers minst 1 gång per år och inkluderar blodprovskontroll. // Vid en blodprovskontroll som inkluderar blodfetter skall du komma fastande sedan 4 tim.

Hypotyeros (Levaxinmedicinering) kontrolleras 1-2 gånger årligen. // Vid en blodprovskontroll av ämnesomsättning skall du ej ta ev hypotyreosmedicinering (ex Levaxin) provtagningsdagen innan blodprovet tas provtagningsdagen.

Diabetes bör kontrolleras 3-4 gånger per år. // Vid en diabeteskontroll skall du komma fastande från kl 24 kvällen innan provtagningen till mottagningssköterskan som tar proverna. Du bör komma 1-2 veckor innan det bokade läkarbesöket så att provsvaren har kommit vid läkarbesöket. Provtagning kan sker från kl 0745 de dagar vår mottagningen är öppen.

Kontrollera på denna hemsida att vår mottagning är öppen den dag Du önskar ta blodprover!

 

____________

 

Blodprover

Vi kan ta alla typer av blodprover. Några analyserar vi själva - övriga skickas till externa ackrediterade laboratorier.

Provsvar utan avvikelse / " 10 dagars regeln"

Avvikande provsvar meddelas omedelbart och senast inom 10 dagar. Uppföljning och ev behandling erbjuds och inleds då omedelbart. Nödvändigt återbesök ombesörjer vi då omgående.

Önskas resultatet på ett blodprov utan avvikelse rekommenderas att Du bokar ett återbesök för en genomgång av resultatet. En kopia på resultatet kan då erhållas.

/ Mottagningen följer därmed "Good Practice" i detta avseende:
"Good Practice" etablerades av Amerikanska GP's (allmänläkare) för 30 år sedan för att minimera fördröjningen vid avvikande provsvar eller röntgensvar genom att "10 dagars regeln" infördes enligt ovan. Dessförinnan försenades utredningar och behandlingar av behandlingskrävande sjukdom pga att tiden ägnades åt att lämna ut detaljerade medicinskt betydelselösa siffervärden (och ofta medförande en psykologisk skadlig effekt på dessa friska individer) på prover utan avvikelser hos friska individer istället för att tiden användes för att omedelbart inleda behandlingar eller fortsatt medicinska utredningar av behandlingskrävande sjukdomar hos individer med begynnande eller etablerad behandlingsbar sjukdom.

 

____________

 

Vaccinationer

Influensavaccin

Alla mantalskrivna i Region Skåne som har fyllt 65 år får gratis vaccination. Gratis även för vissa riskgrupper så som kronisk lungsjukdom, hjärtsjukdom, svår diabetes, svår fetma, gravida i andra och tredje trimestern. Annars kostar vaccinationen 150 kronor.
Du som inte är allergisk mot hönsägg kan vaccinera dig. Alla patienter som önskar bli vaccinerade kan bli det.

Fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)

Som regel har vi vaccin mot TBE hemma. Kontrollera att så är fallet då Du beställer tiden. Annars får Du ett E-recept så Du kan hämta vaccinet inför vaccinationen.

Lunginflammation

Som regel har vi vaccin mot lunginflammationsbakterien (vaccin mot pneumokocker) i lager vid mottagningen. Kontrollera att så är fallet då Du bokar tid för vaccination mot "lunginflammation". Lunginflammationsvaccinet innehåller delar av avdödade lunginflammationsbakterier. Alla som har någon lungsjukdom eller hjärtsjukdom samt alla som är äldre än 65 år rekommenderas vaccination. Du som är äldre än 65 år och mantalsskriven i Skåne får vaccinationen kostnadsfritt hos oss. Vaccinet anses idag ha livslångt effekt men personer med bortopererad mjälte, svår njursvikt, nefrotiskt syndrom eller organtransplanterade bör återvaccineras efter 3 och efter ytterligare 5 år. Det anses därefter skydda livet ut även för dessa individer.

Stelkramp

Vi har alltid vaccin hemma mot stelkramp.

Hepatit A

Vaccin mot hepatit A virus, den virushepatiten som smittar genom ffa mat. Vaccinet är riskfritt om man inte är allergisk mot hönsägg och ger skydd i minst 10-15 år. (Gammaglobulininjektion används ej längre som rutinmässigt skydd mot hepatit A) 

Dukoral

Vi kan utfärda recept på vaccin mot turistdiarré. Det vaccinet är ett pulver som skall lösas i vatten och drickas upp vid 2 tillfällen före resan.

Hepatit B

Man kan beställa vaccination hos oss.

Meningokock

Man kan beställa vaccination hos oss.

Gerdasil

mot livmoderhalscancer, mot papillomavirus

Man kan beställa vaccination hos oss.

Zostavax

mot Bältros, mot vattenkoppsvirus

Man kan beställa vaccination hos oss.

Övriga vaccinationer

Vid utlandsresor till länder där vaccinationer är obligatoriska för t ex gula feber, tuberkulos, samt behandling mot malaria skall man vända sig till någon vaccinationscentral. Mer information finns under " Vaccinationsrekommendationer . . . enskilda länder " www.vaccinationsguiden.se

 
____________

 

Betalning för Läkarbesök, vaccination, läkarintyg, etc

Patientavgiften vid läkarbesök är 200:-

Frikort gäller.

Betala gärna via Swishnummer 1235275243 eller med kort.

De enklaste intyg till ex arbetsgivare, hyresvärd eller närstående kostar 400:-

Anställningsintyg, körkortsintyg för buss, taxi, lastbil, Sjöfolksintyg (enligt Manila avtalet) dykarintyg, livsmedelsintyg och liknande kostar 900:-

Pensionsförsäkringsintyg, Adoptionsintyg för 2 personer, samt intyg till Transportstyrelsen vid rattonykterhet och missbruk kostar 1300:-

Influensavaccination kostar 150:- om man inte är 65 år eller äldre eller om man tillhör en riskgrupp - då det är gratis.

Övriga vaccinationskostnad följer vaccinleverantörernas prissättning.

 

____________

 

Hälsoval Skåne

Curaklinikens läkare är inte och kan inte var anslutna till "Hälsoval Skåne". Det betyder att det inte går att som vuxen vara listad i Hälsoval Skåne vid någon av Curaklinikens mottagningar.

Alla Curaklinikens patienter är listade vid någon vårdcentral eller vid någon annan Hälsovalsmottagning sedan 2009.

Vår läkarmottagning vid Curakliniken skall ses som ett komplement till Regionens Hälsovalsmottagningar och Specialistmottagningar.

Vid vår mottagning får Du träffa en specialistläkare för 200:- jämfört med 300:- för Regionens övriga specialistläkare och vi garantera fortsättningsvis att Du alltid får träffar samma läkare.

Hälsovalet innebär att alla invånare är listade vid någon Hälsovalsenhet (vårdcentral). Även om man var patient vid Curakliniken före 2009 så blev man listad vid en Hälsovalsenhet (Vårdcentral).

Hälsovalsenheten där Du är listad får ekonomisk ersättning fortlöpande varje år för Dig vare sig Du söker vård vid enheten eller ej. Vårdenheten garanterar Dig tillgång till allmänläkarspecialist dagtid och jourtid på kvällar och helgdagar. Vårdenheten där Du är listad har även fått ersättning för Dig så att du får tillgång till sjukgymnast, psykolog, kurator, Kbt-terapeut och arbetsterapeut. För att Du skall kunna utnyttja dessa resurser vid den vårdcentral ("Hälsovalsenhet") där Du är listad hjälper vi gärna till med en remiss,

Curaklinikens småskaliga privata hälso- och sjukvårdsverksamhet har fortsatt oförändrad sedan 30 år även efter att Hälsovalssystemet infördes för 8 år sedan (2009) i den då 10 år gamla Region Skåne.

Vid Region Skånes läkarmottagningar skall man sedan Hälsovalet 2009 välja med fötterna - oss ska man välja med sin själ, hjärta eller hjärna!

Välkomna!

 

____________

 

Datorerna och sekretessen

Vi har ett eget datoriserat journalsystem varför ingen utomstående kommer åt din journal hos oss. Journalkopior lämnas bara ut efter skriftligt eller muntligt godkännande av patienten.

 

____________

 

Mottagningen stöder aktivt:

- Läkare Utan Gränser i dess humanitära arbetet

- Internationella Röda Korset IFCR och ICRC i dess humanitära arbete

- Svenska Rotarys Läkarbank (Jeepdoktorn i Kenya)

- Svenska Försvarsmaktens sjukvårdsenhet vid Livgardet, Kungsängen

 

____________

 

© Mångfaldigande av innehållet på denna websida - helt eller delvis - är enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk förbjudet utan Anders Nyströms medgivande. Förbudet gäller alla former av mångfaldigande, såsom genom kopiering, tryckning, duplicering, stencilering och tekniska upptagningar.