Dr Anders Nyström

Dr Anders Nyström

 

Dr Anders Nyström är specialist i allmänmedicin samt disputerad vid Karolinska institutet och specialist i barnkirurgi och i thoraxkirurgi. Dr Nyström har tidigare arbetat många år med hjärtsjukvård inklusive barnhjärtkirurgi vid bl.a. SUS Lund och som barnläkare (barnkirurg) vid bl.a. Astrid Lindgrens Barnsjukhus/St Görans Barnsjukhus i Stockholm och vid Childrens Hospital Great Ormond Street i London.

Vår mottagningssköterska Ann Britt Nilsson har många års erfarenhet vid Curakliniken och från många olika typer av läkarmottagningar.

 

" Har Du ett medicinsk problem Du önskar min bedömning av är Du alltid välkommen att boka en tid på mottagningen " / Anders Nyström
 

" Har Du inte tidigare varit patient vid Curaklinikens mottagningar kan du lämna en intresseanmälan " - se under rubrik Aktuellt IV - Ny patient.

 

____________
senaste uppdatering av hemsidan 2017-03-18
____________


Mottagningens ordinarie öppettider för bokade läkarbesök:


jämna veckor: måndag - torsdag kl 07:45 - 15:00


udda veckor: tisdag - fredag kl 07:45 - 15:00


Patientmottagningen är stängd:


--- v 16 (18 - 21/4)---


--- fredag den 26/5 ---


--- måndagen den 20/6 ---

 

____________

 

Viktiga telefonnummer

akut livshotande tillstånd: 112
sjukvårdsrådgivningen: 1177
Sjukvårdsrådgivning från utlandet: + 46 771 11 77 00

 

____________

 

Bokning av läkartider / önskemål om receptförnyelser / kontakt med mottagningen:

Kan endast ske genom att lämna meddelande via mottagningens kontaktformulär " vår kontaktsida " eller via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 .

Om Du tror att Ditt besök kommer att vara tidskrävande eller om Du har en lista på flera olika medicinska problem och mer än 20 min behövs för besöket meddela detta i samband med bokningen så Du får två tider bokade efter varandra eller besöket uppdelat på två separata tider.

Receptförnyelser kan endast ske av läkemedel som tidigare och senast för 1 år sedan ordinerats eller förnyats vid mottagningen. I annat fall bör en läkartid bokas för en förnyad bedömning av ordinationen.

"Klicka" på den blå texten " vår kontaktsida " så öppnar sig kontaktformuläret.

 

Återbud

Det är viktigt att Du meddelar eventuellt återbud så fort som möjligt så att annan patient kan ta den aktuella tiden.

Avbokning görs via mottagningens " vår kontaktsida " eller via Curaklinikens reception 040 - 98 70 00.

Ej avbokad tid inom 24 tim kommer att debiteras.

 

Patientavgiften

Patientavgifter är 200:- och betalas i samband med besöket. Betala gärna med kort.

Frikort gäller.

Avtalad blodprovstagning och Elektroniskt recept är gratis.

Frikortssystemet gäller vid mottagningen. Patientavgiften Du betalar ger rätt till "Frikort". När Du har betalat 1100 kronor för sjukvård registrerad på ett s.k. "Högkostnadskort" så medför "Frikort" att Du ej behöver betala några ytterligare patientavgifter för Din sjukvård fram tills det gått 12 månader från det första besöket som registrerats på "Högkostnadskortet". Säg till vid besöket om Du önskar besöket registrerat på "Högkostnadskort" eller om Du har "Frikort".

____________

 

Aktuellt I

Telefonkontakt under pågående mottagningsarbete

Vi kommer tyvärr ej längre att kunna ta emot inkommande telefonsamtal direkt till mottagningen under pågående mottagningsarbete.

Meddelanden kan lämnas via mottagningens kontaktformulär " vår kontaktsida " elle via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00.

 

Aktuellt II

Receptförnyelser

Önskemål om receptförnyelse skall meddelas redan då sista uttaget genomförts på Apoteket på recept med flera uttag. Önskemål om receptförnyelse görs lättast via mottagningens kontaktformulär " vår kontaktsida "- eller via Curaklinikens Reception på telefon 040 - 98 70 00.

Receptförnyelser kan endast ske av läkemedel som tidigare och senast för 1 år sedan ordinerats eller förnyats vid mottagningen. I annat fall måste en läkartid bokas för en förnyad bedömning av ordinationen.

Preparatets namn och tablettstyrka måste anges inför en receptförnyelse. Det tidigare e-receptet förnyas då med samma antal uttag och samma antal tabletter samt samma förmåner som det föregående receptet. Om en ändring av den tidigare ordinationen önskas måste ett läkarbesök bokas.

 

Aktuellt III

Provsvar utan avvikelse

"10 dagars regeln"

Avvikande provsvar meddelas omedelbart och senast inom 10 dagar. Uppföljning och ev behandling inleds då omedelbart. Nödvändigt återbesök ombesörjer vi då omgående.

Önskas resultatet på ett blodprov utan avvikelse rekommenderas att Du bokar ett återbesök för en genomgång av resultatet. En kopia på resultatet kan då erhållas.

/ Mottagningen följer därmed "Good Practice" i detta avseende:
"Good Practice" etablerades av Amerikanska GP's (allmänläkare) för 30 år sedan för att minimera fördröjningen vid avvikande provsvar eller röntgensvar genom att "10 dagars regeln" infördes enligt ovan. Dessförinnan försenades utredningar och behandlingar av behandlingskrävande tillstånd pga att provsvar utan avvikelser lämnades ut istället för att tiden användes för att omedelbart inleda behandlingar eller fortsatt utredning av behandlingskrävande sjukdomar. /

 

Aktuellt IV

Nya patienter vuxna

Nya patienter vuxna (> 18 år) kommer att tas emot i mån av utrymme. Intresseanmälan med kontaktuppgifter (namn; personnr; adress; mobil- o tele-nr e-mailadress) kan lämnas via mottagningens kontaktformulär " vår kontaktsida " eller via Curaklinikens vx 040-98 70 00

Kallelse till inskrivningssamtal kommer därefter att ske så snart ytterligare patientutrymme finns vid mottagningen.

Nya patienter barn

Läkartider för barn (<18 år) kan bokas utan att barnet tidigare haft läkarkontakt vid Curakliniken och utan någon föregående intresseanmälan. Bokning av läkartid för barn sker via Curaklinikens reception 040 - 98 70 00 eller genom önskemål om läkartid via mottagningens " vår kontaktsida " - se ovan.

 
___________

 

Beskrivning av Läkarmottagningen

Mottagningen är öppen för alla åldersgrupper och för alla medicinska problem inom framförallt allmänmedicin (exempelvis typ 2 diabetes, högt blodtryck, rubbningar i ämnesomsättningen, hjärtsjukdom, lungsjukdom, astma, KOL, allergi, eksem, hudförändringar, hudbesvär, led- eller muskelsjukdom, långvarig svår smärta, ångest, oro, nedstämdhet) men även inom thoraxkirurgi (hjärt- , lung- och bröstkorgens kirurgiska sjukdomar), barnkirurgi (exempelvis uppföljning och kontroll av medfödda sjukdomar och uppföljning och kontroll av barnolycksfall) och allmänkirurgi (exempelvis hudförändringar som behandlas med kirurgisk teknik liksom tarm- och buksjukdomar som utreds och/eller behandlas med kirurgisk teknik och handens sjukdomar som behandlas med kirurgisk teknik).

Läkarmottagningen skall ses som ett komplement till den "hälsovalsenhet" (Vårdcentral) där Du är listad. V.g. se nedan under rubrik Hälsoval Skåne .

Alla typer av läkarintyg utfärdas inkl de som som kräver specialistkompetens i allmänmedicin, thoraxkirurgi och barnkirurgi. Se nedan beträffande arvode vid olika intyg.

Hälsokontroller kan utföras enligt mottagningens tidigare rutiner och bokas via " vår kontaktsida " eller via Receptionen på telefon 040 - 98 70 00. Tidigare läkarbesök vid mottagningen är ej nödvändigt för att genomgå en hälsokontroll. Hälsokontrollen inkluderar läkarbesök, EKG, blodtryck, Prover och Spirometri (luftflödesmätning lungor). Tjocktarmsundersökning (Coloskopi) liksom undersökning av kroppspulsådern erbjuds om man så önskar. Resultatet av undersökningarna meddelas i samband med mottagningsbesöket och via brev.

 

____________

 

Akuta problem

Mottagningen har inga möjligheter att ta emot medicinska akutfall med omfattande andningspåverkan, cirkulationspåverkan eller större sårskador, etc.

Mottagningens inriktning är bokade tider för planerade besök, planerade medicinska kontroller och undersökningar. Ingen akutmottagning finns.

Möjlighet till besök med kort varsel (akuta tider) är begränsad till 2 - 4 läkartider /dag - vissa dagar tar dessa tider slut - vi hänvisar då till respektive vårdenhet där Du är "listad".

Inga besök kan ske utan föregående tidbokning.

 

Återbesök och långvariga behandlingar

Vid långvariga behandlingar som t.ex vid diabetes, högt blodtryck, rubbningar i ämnesomsättningen, hjärtsjukdom, lungsjukdom, led- eller muskelsjukdom, långvarig svår smärta, ångest, oro, nedstämdhet, etc bör Du komma på återbesök regelbundet. Du får själv boka återbesökstid via receptionen efter genomförd läkarkontroll vid långvariga behandlingar.

Högt blodtryck kontrollers minst 1 gång per år och inkluderar blodprovskontroll. // Vid blodprovskontroll som inkluderar blodfetter skall du komma fastande sedan 4 tim.

Hypotyeros (Levaxinmedicinering) kontrolleras 1-2 gånger årligen. // Vid blodprovskontroll skall du ej ta din Levaxinmedicin före blodprovet provtagningsdagen.

Diabetes bör kontrolleras 3-4 gånger per år. // Vid diabeteskontroll skall du komma fastande från kl 24 kvällen innan provtagningen till mottagningssköterskan som tar proverna. Du bör komma 1-2 veckor innan det bokade läkarbesöket så att provsvaren har kommit vid läkarbesöket. Provtagning sker från kl 8 de dagar mottagningen är öppen. Kontrollera på denna hemsida att vår mottagning är öppen den dag Du önskar ta blodprover!

 

Blodprover

Vi kan ta alla typer av blodprover. Några analyserar vi själva - övriga skickas till externa ackrediterade laboratorier.

 

Vaccinationer

Fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE): Som regel har vi vaccin mot TBE hemma. Kontrollera att så är fallet då Du beställer tiden. Annars får Du ett E-recept så Du kan hämta vaccinet inför vaccinationen.

Lunginflammation

Som regel har vi vaccin mot lunginflammationsbakterien (vaccin mot pneumokocker) i lager vid mottagningen. Kontrollera att så är fallet då Du bokar tid för vaccination mot "lunginflammation". Lunginflammationsvaccinet innehåller delar av avdödade lunginflammationsbakterier. Alla som har någon lungsjukdom eller hjärtsjukdom samt alla som är äldre än 65 år rekommenderas vaccination. Du som är äldre än 65 år och är mantalsskriven inom Region Skåne kan få gratis vaccination hos oss mot lunginflammation en gång. Vaccinet anses idag ha livslångt effekt men personer med bortopererad mjälte, svår njursvikt, nefrotisk symdrom eller organtransplanterade bör återvaccineras efter 3.5 år. Det anses därefter skydda livet ut även för dessa individer.

Stelkramp

Vi har alltid vaccin hemma mot stelkramp.

Hepatit A

vaccin mot hepatit A virus, den virushepatiten som smittar genom mat. Vaccination rekommenderas i stället för injektion av gammaglobulin inför utlandsresan. Vaccinet är riskfritt om man inte är allergisk mot hönsägg och ger skydd i minst 10-15 år. 

Dukoral

Vi kan utfärda recept på vaccin mot turistdiarré. Det vaccinet är ett pulver som skall lösas i vatten och drickas upp vid 2 tillfällen före resan.

Hepatit B: Man kan beställa vaccination hos oss.

Meningokock vaccin:  Man kan beställa vaccination hos oss.

Gardasil mot livmoderhalscancer, mot papillomavirus: Man kan beställa vaccination hos oss.

Zostavax mot Bältros, mot vattenkoppsvirus: Man kan beställa vaccination hos oss.

Influensavaccin
Alla mantalskrivna i Region Skåne som har fyllt 65 år får gratis vaccination. Gratis även för vissa riskgrupper så som kronisk lungsjukdom, hjärtsjukdom, svår diabetes, svår fetma, gravida i andra och tredje trimestern. Annars kostar vaccinationen 150 kronor.
Du som inte är allergisk mot hönsägg kan vaccinera dig. Alla patienter som önskar bli vaccinerade kan bli det.

Observera att vi inte är någon vaccinationscentral. Vid utlandsresor till länder där vaccinationer är obligatoriska för t ex gula feber, tuberkulos, samt behandling mot malaria får man vända sig till någon vaccinationscentral. Mer information finns på www.vaccination.nu

 

Betalning för Läkarbesök, vaccination, läkarintyg, etc

Betala gärna med kort.

Läkarbesök kostar 200:- Frikort gäller

De enklaste intyg till ex arbetsgivare, hyresvärd eller närstående kostar 400:-

Anställningsintyg, körkortsintyg för buss, taxi, lastbil, Sjöfolksintyg (enligt Manila avtalet) dykarintyg, livsmedelsintyg och liknande kostar 900:-

Pensionsförsäkringsintyg, Adoptionsintyg för 2 personer, samt intyg till Transportstyrelsen vid rattonykterhet och missbruk kostar 1300:-

Influensavaccination kostar 150:- om man inte är 65 år eller äldre eller om man tillhör en riskgrupp - då det är gratis.

 

Hälsoval Skåne

Curaklinikens läkare är inte och kan inte var anslutna till "Hälsoval Skåne". Det betyder att det inte går att som vuxen vara listad i Hälsoval Skåne vid någon av Curaklinikens mottagningar.

Alla Curaklinikens patienter är listade vid någon vårdcentral eller vid någon annan Hälsovalsmottagning sedan 2009.

Vår läkarmottagning vid Curakliniken skall ses som ett komplement till Regionens Hälsovalsmottagningar och Specialistmottagningar. Vid vår mottagning får Du träffa en specialistläkare för 200:- jämfört med 300:- för Regionens övriga specialistläkare.

Hälsovalet innebär att alla invånare är listade vid någon Hälsovalsenhet (vårdcentral). Även om man var patient vid Curakliniken före 2009 så blev man listad vid en Hälsovalsenhet (Vårdcentral).

Vårdenhet där Du är listad får ekonomisk ersättning fortlöpande varje år för Dig vare sig Du söker vård vid enheten eller ej. Vårdenheten garanterar Dig tillgång till allmänläkarspecialist dagtid och jourtid på kvällar och helgdagar. Vårdenheten där Du är listad har även fått ersättning för Dig så att du får tillgång till sjukgymnast, psykolog, kurator, Kbt-terapeut och arbetsterapeut. För att Du skall kunna utnyttja dessa resurser kan vi hjälpa till med en remiss,

Curaklinikens småskaliga privata hälso- och sjukvårdsverksamhet har fortsatt oförändrad sedan 30 år även efter att Hälsovalssystemet infördes för 8 år sedan (2009) i den då 10 år gamla Region Skåne.

 

Datorerna och sekretessen

Vi har ett eget datoriserat journalsystem varför ingen utomstående kommer åt din journal hos oss. Journalkopior lämnas bara ut efter skriftligt eller muntligt godkännande av patienten.