Curakliken karta


Curakliniken ser Du som en röd prick litet till höger i bilden

OBS Vår officiella adress är Erikslustsvägen 22. Ska Du mata in vår adress i en navigator kan du även ange: Torupsgatan 2, Malmö.

Klicka här för att se Curakliniken på google kartor.