Nyheter

2016-10-01:
Ny gynekologisk mottagning, via Emmakliniken, har börjar i dag på Curakliniken

Dr. Sorana Pålsson
Specialist i gynekologi och obstetrik

Mottagningen är speciell inriktad på utredning av ofrivillig barnlöshet men vi tar emot patienter med allmänna gynekologiska besvär.

På mottagning jobbar gynekolog Sorana Pålsson och undersköterska Helena Andersson. De har lång erfarenhet inom gynekologi och infertilitet och erbjuder vård av hög kvalitet och kontinuitet. Dr Sorana Pålsson har tidigare arbetat som gynekolog vid Kvinnokliniken i Karlstad och var då ansvarig för enheten för sexuell hälsa i Värmland. Hon har under senaste åren profilerat sig mot utredning och behandling vid infertilitet.

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne. Vanlig patient avgift och frikort gäller.

Vi tar även remiss från andra vårdinrättningar/Landsting.

2016-02-01:
Ny gynekologisk mottagning, Carlakliniken, har börjar i dag på Curakliniken

Saskia Eklind, överläkare och Katarina Brywe, överläkare.
Vi vänder oss till dig som har en privat sjukvårdsförsäkring eller du som vill boka ett privat läkarbesök då vi inte har vårdavtal.
Pris för privat besök är 1350 kr inklusive ultraljud och eventuellt cellprov. Kostnad för övrig provtagning tillkommer.
Vi erbjuder snabba tider.
Maila: info@carlakliniken.se
Välkomna!

2015-10-08:
För Dr Weibulls patienter:

Vi får in en ny doktor, specialist i allmän medicin, Dr Anders Nyström. Han börjar 2015-12-01 och tar gärna emot alla patienter som har gått hos Dr Weibull tidigare. Det går bra att boka tider redan nu. Ring receptionen 040-987000 eller på mobilen direkt: 0709- 24 58 55.

2015-07-23
Läkare sökes

Vi har lediga lokaler lämpliga för läkarmottagning. Vi söker läkare med etableringstillstånd. Vid intresse kontakta Michael Höjbjerg, vår VD. Vi är intresserade av bland annat ytterligare kollega inom allmänmedicin eller internmedicin bland annat.
Telefon växel 040-98 70 00
E-post via kontaktsidan: vår kontaktsida.
____________________________________________________________________________________________________

Dr Anders Nyström övertar Dr Janos Koranyi’s mottagning fr.o.m. 2015-12-01 pga Dr Janos pensionering.
Dr Janos Koranyi’s gamla patienter är fortsättningsvis mycket välkomna att boka tider på mottagningen. Nya patienter kommer att tas emot så snart lediga tid för detta finns i bokningskalendern precis som tidigare. Mottagningen kommer att drivas vidare med oförändrad verksamhet. Dr Anders Nyström är specialist i allmänmedicin precis som Dr Janos Koranyi men dessutom disputerad vid Karolinska institutet och även specialist i barnkirurgi och specialist i thoraxkirurgi. Dr Nyström har arbetat många år som specialist i allmänmedicin bl.a. i Skåne men dessförinnan framförallt som specialist i barnkirurgi vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus (fd St Görans Barnsjukhus) i Stockholm och som specialist i thoraxkirurgi inkl barnhjärtkirurgi vid Lunds Universitetsjukhus.

2015-01-07
Skopimottagning öppnar på Curakliniken

Dr Saeed Khan, specialist i Invärtesmedicin och Gastroenterologi/Hepatologi

Dr Saeed Khan ska flytta till Curakliniken med sin skopimottagning. Planerad första arbetsdag 2015-03-01.


Klicka här för att komma till skopimottagningens egna hemsida

2015-01-01
IVF kliniken Cura Öresund flyttar ut helt och hållet från Curakliniken


Klicka här för att komma till IVF-kliniken Cura Öresund

Adress: Per Albin Hanssons väg 41
Telefon: 040-32 12 53

2015-01-01
Oförändrade patientavgifter inför 2015

Det blir inga ändringar i avgifterna inför 1 januari 2015. Patientavgifterna som gällt under 2014 kommer därmed att fortsätta gälla även under 2015.
Det kan eventuellt komma något beslut om ändrade avgifter under våren 2015. Om sådant beslut tas återkommer vi med information: klicka här

Affisch, patientavgifter i öppen vård från 2015-03-01

2014-09-01
Barnavårdcentral på Curakliniken

Emmakliniken har öppnat barnavårdcentral på Curakliniken.

Barnavårdcentral, Emma Barnavård

 

Klicka här för att komma till Emmaklinikens egna hemsida

2014-08-20
Öronmottagning, Dr Cosmo

Dr Madeleine Cosmo meddelar härmed att hon öppnar sin mottagning från 2014-09-01 på Victoria Vård & Hälsa
Förenade Care AB
Lilla Högestensgatan 2
216 32 Limhamn
Telefon: 040-602 80 30

2014-02-26
Öronmottagningen vid Curakliniken

Öronmottagningen vid Curakliniken i Malmö kommer att tills vidare stänga verksamheten från 1 april 2014.
Dr Madeleine Cosmo planerar återuppta sin verksamhet senare.

2014-01-01
Nya patientavgifter

Nyheter för i år:
Nya patientavgifter i öppenvården gäller från och med den 1 januari 2014.

Avgiften på sjukhusens akutmottagningar höjs från 400 kr till 450 kr.
En avgift på 50 kr införs för besök hos sjuk- och undersköterska, distriktssköterska och skötare inom vårdcentral och allmänläkarmottagning.
Screening för gynekologisk cellprovning för patient under 30 år blir avgiftsfri.
Tuberkolosvaccination och PPD-test för vuxna över 18 år avgiftsbeläggs när det ges som resevaccination eller test begärs av myndigheter och arbetsgivare.
Röda hund-vaccination av ickeimmuna kvinnor i fertil ålder är avgiftsfritt.
Region Skåne utökar subventionen av egenvårdsavgiften för preventivmedel inom läkemedelsförmånen för kvinnor till och med 25 års ålder.


Affisch, patientavgifter i öppen vård 2014

2013-11-29
Audionommottagning

Audionomerna Sweden AB öppnar audionommottagning på Curakliniken med successiv start från 2013-12-01.
kontakt:
Audionomerna Sweden AB
Snapperupsgatan 5
211 35 Malmö
020 12 10 99


Klicka här för att komma till Audionomernas egna hemsida

2013-11-29
Ultraljudsdiagnostik

Docent Per-Håkan Persson har nu gått i pension. Verksamheten fortsätter enligt följande.
Dr Paul Nilsson fortsätter med sin idrottsmedicinska ultraljudsmottagning som tidigare.
Emma Ultraljudskliniken har under 2013 successivt tagit över ultraljudsverksamheten. Ansvarig läkare: Docent Connie Jörgensen.

Klicka här för att komma till Emmaklinikens egna hemsida

2013-01-01
Patientavgifter

Från och med 2013-01-01 gäller följande patientavgifter hos läkare vid Curaklinken (allmänmedicin, neurologi, öron-näs-halsjukdomar, gynekologi, ultraljud):

Barn under 18 års ålder: ingen besöksavgift.

Patienter som fyllt 18 år:

Besök hos allmänläkare: 200:-

Besök hos organspecialist , första besök med remiss: 200:-

Besök hos organspecialist, återbesök, besök utan remiss: 300:-

Frikort gäller.

Uteblivna besök: Region Skåne rekommenderar debitering av den dubbla patientavgiften.

Titta på afficshen "Patientavgifter i öppen vård" från Region Skåne.

2009-02-24
Hälsoval Skåne

Region Skåne genomför den 1 maj 2009 en förändring av organisationen inom regionens Hälso- och sjukvård. Förändringen benämns Hälsoval Skåne.

Verksamheten vid Curakliniken med dess olika specialister inom Allmän medicin, Gynekologi, IVF, Neurologi, Ultraljud, Urologi samt Öron-, Näs- och Halssjukdomar/ Hörselrubbningar fortsätter oförändrad även efter införandet av Hälsoval Skåne.

Alla patienter som önskar, såväl ni som tidigare besökt Curakliniken som nya patienter, är välkomna till oss precis som hittills.