Klinisk Genetik

Ulf Kristoffersson, Docent vid Lunds Universitet och medicinsk specialist i klinisk genetik, har mångårig erfarenhet av genetiska utredningar och genetisk vägledning. Har Du frågor om arv och ärftlighet som Du inte kan få svar på i hälso- och sjukvården kan Du kontakta Ulf via mail: Ulf.Kristoffersson@genek.se. Ulf kontaktar Dig sedan. Det går inte att boka via Curakliniken! Tjänsten är inte en del av den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Sverige och är därför avgiftsbelagd.

Ulf Kristoffersson is Associate Professor at Lund University and medical specialist in Clinical Genetics. He has long experience in genetic testing and counselling. If you have questions about heredity which you not can obtain information about in the Swedish health care system, you are welcome to contact Ulf via mail Ulf.Kristoffersson@genek.se. Ulf will then contact you. You cannot make an appointment via Curakliniken! Service is not covered by the Swedish health care system and is associated with a fee.